2009'un Başından Beri Devam Ettiğimiz TA Orginal Theme v1.5 'i Geliştirerek v2.0 İle Karşınızdayız. Görselliği ve Kolay Kullanım Olanaklarını Titizlikle Gerçekleştirdik.

Yorumları Buradan Takip Edebilirsiniz.

Facebook Sayfasına Buradan Ulaşabilirsiniz.

Hack l TurkishAjan Turkish Hacking&Security Forum

Unicef

Hack l TurkishAjan Turkish Hacking&Security Forum » TA General Forums » İslam ve İnsan » Sabırla İlgili Hadisler - Sabırla İlgili Ayetler
İslam ve İnsan Dinimizin Güncel Hayata Etkisi ve Çağımızda İslam Üzerine Yorumlar...


Yeni Konu açCevapla
 
LinkBack Seçenekler Değerlendirme Stil
Alt 06 Ağustos 2011, 13:44   #1 (permalink)
Phera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  • Albay
  • Üyelik tarihi: 01 Ağustos 2011
  • Mesajlar: 808
  • Konular: 722
  • Ettiği Teşekkür: 8
    7 Mesajında 7 Kez Teşekkür Aldı
Standart

Sabırla İlgili Hadisler - Sabırla İlgili Ayetler

Sabırla İlgili Hadisler - Sabırla İlgili Ayetler


أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمن الرَّحِيم

1) “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin; ne var ki bu huşu duyanların dışındakilere şüphesiz çok zordur.”

Bakara 45

2) “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin; Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”

Bakara 153

3) “Andolsun ki sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla ve biraz mal, can ve ürünlerden yana eksiltmekle deneriz; öyleyse sabredenleri müjdele.”

Bakara 155

4) “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyilik, o kimselerin iyiliğidir ki, Allah’a ve ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmişlerdir. Mal sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolda kalmışlara ve kölelerin kurtuluşuna vermişlerdir. Namazı kılmış, zekât vermiş, ahitleştikleri zaman, ahitlerini yerine getirmişlerdir. Zorda, darda ve savaşta sabırlıdırlar. İşte doğruyu söyleyenler onlardır; takva sahibi olanlarda onlardır.”

Bakara 177

5) “Calut askerleriyle karşılaştıkları zaman da:

‘Rabbımız bize bol sabır ver, sebatımızı arttır ve kâfir olan bu kavme karşı bize yardım et’ demişlerdi.”

Bakara 250

6) “Size daha hayırlısını haber vereyim mi? Rabbımız şüphesiz biz iman ettik öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyerek sabreden, sadık olan, ibadetlerinde ve itaatlerinde sürekli olan, mallarını Allah yolunda harcayan ve seher vaktinde Allah’tan mağfiret dileyen muttakiler için Allah’ın katında tertemiz eşler ve altından ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler vardır.”

Âl-i İmran 15, 16, 17

7) “Yoksa siz, Allah içinizden cihada katılanları belli etmeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?”

Âl-i İmran 142

8) “Mallarınız ve canlarınız konusunda, herhalde imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de, müşriklerden de, muhakkak eza verici söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, işte bu azmedilmesi gereken işlerdendir.”

Âl-i İmran 186

9) “Ey iman edenler! Sabredin, tahammül gösterin; müteyakkız olun ve Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”

Âl-i İmran 200

10) “Sen bizden, sırf Rabbimizin ayetleri bize gelince, onlara iman ettiğimizden ötürü intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı Müslümanlar olarak al.”

A’raf 126

11) “Allah’a ve Rasulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olup gider. Sabredin, şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”

Enfâl 46

12) “Şimdi Allah sizde zaaf olduğunu bilmiş ve (yükünüzü) hafifletmiştir. Buna göre eğer sizden sabırlı yüz kişi olursa, ikiyüz kişiye galip gelirler; eğer sizden bin kişi olursa, Allah’ın izniyle ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Enfâl 66

13) “Kardeşleri sahte kana bulanmış Yûsuf’un gömleğini de getirmişlerdi. Babaları ise şöyle demişti: “Hayır nefislerinize size bir işi kolaylaştırmıştır. Artık benim için yapılacak iş güzel bir sabırdır.”

Yûsuf 18

14) “Rablarının yüzü için sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık verenler ve kötülüğü iyilikle defedenler; işte ahiret yurdunda en güzel akibet bunlar içindir.”

Ra’d 22

15) “Ve sabretmiş olmanız dolayısıyla selamette olunuz. Dünyanın akibeti olan bu cennet ne güzel diyecekler.”

Ra’d 24

16) “Bize yollarımızı göstermiş olduğu halde Allah’a neden tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere mutlaka sabredeceğiz. Bu sebeple mütevekkil olanlar, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.”

İbrahim 12

17) “Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri biz, dünyada mutlaka güzel bir yere yerleştiririz. Hâlbuki bilmiş olsalar ahiret sevabı daha büyüktür. İşte bunlar, sabredenler ve Rablarına güvenip dayananlardır.”

Nahl 41, 42

18) “Eğer (bir suçtan dolayı) cezan verecek olursanız, size yapılanın aynıyla cezalandırın. Sabrettiğiniz takdirde bu sabredenler için daha hayırlıdır.”

Nahl 126

19) “Sabret! Sabrın ancak Allah’ın yardımıyladır. Onlara üzülme! Başvurdukları oyunlardan da endişeli olama!”

Nahl 127

20) “O da demişti ki: Şu bir gerçektir ki sen, benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. Zaten bilginle kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin? Musa ise şöyle demişti: Beni inşallah sabreden bir kimse olarak göreceksin. Senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim.”

Kehf 67, 68, 69

21) “Sana vahyolunana uy; Allah hükmünü verinceye kadar da sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”

Yûnus 109

22) “Başına gelmiş bir sıkıntıdan sonra kendisine bir hayır taddırarak “kötülük artık benden gitti der” O sırada kendisi son derece neşeli ve kibirlidir. Ancak sabredenler ve salih amel işleyenler böyle değildir. İşte bunlar için mağfiret ve büyük mükâfat vardır.”

Hûd 10, 11

23) “Bunlar sana vahyettiğimiz gabya ait haberlerdir. Bundan önce ne sen nede kavmin bunları bilmiyordunuz. Bu itibarla sabret; akıbet, elbette Allah’tan sakınanlar içindir.”

Hûd 49

24) “Sabret! Şüphesiz Allah, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.”

Hûd 115

25) “Onlarda şöyle demişti: Yoksa sen Yûsuf musun? O da demişti ki: Ben Yûsuf’um; buda kardeşim. Allah lutfetti. Şurası muhakkaktır ki, kim Allah’tan korkar ve sabrederse, Allah iyilik edenlerin ecrini zayi etmez.”

Yûsuf 90


Kur’an-I Kerim’de yetmi$ yerde ve pek çok hadis-i
şerifte sabrIn fazileti ve üstünlügü bildirilmiştir.
bir kaç örneği:
''Ey iman edenler! SabIr ve namaz ile Allah'tan yardIm isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)

“Sabredenlerin ahirette ücretleri, mükafatlarI
sayIsIzdIr” (Zümer, 10)


“SabIr ve namazla Allah’tan yardIm dileyin. Gerçi bu
(nefsine) agIr gelir. Ama hürmet (ve huşu ile
ürperenlere) göre agIr degildir.” (Bakara, 45)


“Ey müminler (itaatkarlarI isyan edenlerden ayIrt
etmek için) sizi biraz korku, açlIk, mal, can ve ürün
darlIgI ile, and olsun, imtihan edecegiz. Ey Habibim!
Sabredenlere (lütuf ve ihsanImI) müjdele.” (Bakara,
155)

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.s)
“SabIr, imanIn yarIsIdIr.” BuyurmaktadIr.
InsanIn iyilikleri, ibadetleri yapabilmesi kötülük ve
günahlardan kaçInmasI ve son nefesine kadar imanIn
korunmasI sabIrla olur.

O büyük insanIn hayatI sabIr örnekleri ile doludur.
Hz. Isa (a.s.) “Istemedigine sabretmeyince, istedigine
kavu$amazsIn” buyurmaktadIrlar.

Allah, Davud Peygambere (a.s.)
“Ahlakta bana uy! Benim ahlakImdan biri sabredici
olmamdIr.” buyurmu$tur.

SabIr insan has bir sIfattIr. Hayvanlarda ve hatta
meleklerde bile yoktur. Nefsin arzularI veya düşmanla
mücadele gibi sorumluluklar sabrI gerektirir.

“Eger ceza verecekseniz, size yapIlan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayIrlIdIr. ” (Nahl, 126)

Ne mutlu inananlara, iyi işler yapanlara ve birbirine
dogruyu ve sabrI tavsiye edenlere.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan


Bu konu yada mesaj "www.turkishajan.com" sitesine aittir.
__________________
Akılca en mükemmeliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır.
(Hz.Muhammed (S.a.v)


[Bu Linki Görüntüleyebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olmak İçn Tıklayınız]
_________

[Bu Linki Görüntüleyebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olmak İçn Tıklayınız]

Uluna da bozkurtlarım, uluna.
Uluna da ince aylar doluna.
Gafil durup güvenirsen soluna,
Başın üzre sefil baykuş öttü bil!
Öz yurdunu iki pula sattı bil.
Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür.


[Bu Linki Görüntüleyebilmeniz İçin Üye Olmanız Gerekiyor. Üye Olmak İçn Tıklayınız]
Phera isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Yeni Konu açCevapla

Etiketler
ayetler , hadisler , sabırla , İlgili

Seçenekler
Stil Konuyu değerlendir
Konuyu değerlendir:Saat: 17:01.

Powered By vBulletin Version 3.x.x
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tüm Telif Hakları TurkishAjan'a Aittir © 2008 - 2011
TurkishAjan.Com/Net/Org l Turk Hack ve Güvenlik ForumlarıSitemiz; hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. 5651 sayılı yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple sitemiz, "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri abuse[at]turkishajan[dot]com mail adresinden yada İletişim bölümünden bizlere ulaşabilirler.


5, 6, 9, 12, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 216, 151, 19, 328, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 141, 28, 29, 30, 176, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 197, 193, 192, 189, 198, 48, 49, 191, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 190, 59, 60, 61, 62, 63, 199, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 211, 85, 86, 97, 98, 179, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 194, 195, 196, 188, 120, 121, 122, 271, 136, 142, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 200, 201, 214, 215, 219, 235, 236, 270, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 234, 242, 240, 269, 272, 233, 268, 247, 237, 248, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 251, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 321, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 292, 317, 319, 318, 316, 310, 311, 312, 313, 314, 320, 324, 323, 326, 327,